Fasāde ar uzrakstu "Buterlandschule"

Atvaļinājums

Bērna atvaļinājums

Klases audzinātājs var piešķirt atvaļinājumu uz laiku līdz trim dienām. Ja šis laiks ir pārsniegts, par atvaļinājumu ir jālemj direktoram. Tieši pirms un pēc brīvdienām skolēnam nedrīkst piešķirt atvaļinājumu (ar dažiem izņēmumiem).