Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Dovolená

Dovolená dítěte

Třídní učitel může udělit volno až na tři dny. Nad tento rámec musí o dovolené rozhodnout ředitel školy. Bezprostředně před prázdninami a po nich nesmí být žákovi uděleno volno (až na několik výjimek).