Facade med bogstaverne "Buterlandschule"

Orlov fra arbejdet

Orlov for et barn

Klasselæreren kan give orlov i op til tre dage. Ud over det skal skolelederen træffe beslutning om orlov. Umiddelbart før og efter ferien kan en elev ikke få orlov (med få undtagelser).