Fasad med texten "Buterland School

Tjänstledighet

Ledighet från ett barn

Klassläraren kan bevilja ledighet för upp till tre dagar. Utöver detta måste rektorn besluta om ledighet. Omedelbart före och efter lovet får en elev inte beviljas ledighet (med några få undantag).