Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Permisjoner

Permisjon for et barn

Klasselæreren kan innvilge permisjon i inntil tre dager. Utover dette må rektor fatte vedtak om permisjon. Umiddelbart før og etter ferien kan en elev ikke innvilges permisjon (med noen få unntak).