Fassaad kirjaga "Buterlandschule".

Puhkusele jäämine

Lapse puhkus

Klassiõpetaja võib anda puhkust kuni kolmeks päevaks. Pärast seda peab koolijuhataja otsustama puhkuse andmise. Vahetult enne ja pärast puhkust ei tohi õpilasele puhkust anda (mõne erandiga).