Gevel met het opschrift "Buterland School

Verlof

Verlof van een kind

De klassenleraar kan voor maximaal drie dagen verlof verlenen. Daarna moet het schoolhoofd over het verlof beslissen. Vlak voor en na de vakantie mag een leerling geen verlof krijgen (op enkele uitzonderingen na).