Sponsoring lezen

Sponsoringlezen

Leerkrachten stellen leerlingen in staat om de wereld om hen heen te lezen. Dit omvat letterbegrip, woordenschatontwikkeling, ontwikkeling van grammatica en zinsbouw, en nog veel meer.
Maar het allerbelangrijkste is lezen. Niet alleen leerkrachten zijn hiervoor verantwoordelijk, maar ook de ouders van de kinderen.

Om nog beter te garanderen dat de leerlingen lezen, zijn er de leesbeurzen. Hierbij neemt een leesmentor het peterschap op zich voor een bepaalde klas van de Buterlandschool. Geselecteerde kinderen uit de klas lezen dan op gezette tijden (bijv. één keer per week) met de leesmentor.

Ze bevorderen de leesvaardigheid door middel van onderhoudende leestijden binnen de schooldag. Ze zijn beschikbaar voor de leerlingen als er vragen zijn of als het lezen hapert. Zulke gelegenheden om over gelezen teksten te praten zijn ook een heel belangrijk aspect van dit sponsorschap.
Niet alleen vloeiend lezen wordt specifiek getraind op zulke momenten, maar ook prosodie (volume, tempo en spraakmelodie).

Zo'n sponsoring consolideert niet alleen de leesvaardigheid, maar raakt ook aan sociale relaties. Leerlingen merken dat mensen tijd voor hen nemen. Dit is precies de reden waarom de kinderen uitkijken naar dit speciale moment in hun schooldag.

Dit aanvullende pedagogische werk is erg belangrijk voor alle betrokkenen:

  • Hier ontmoeten generaties elkaar en krijgen ze de kans om ervaringen uit te wisselen.
  • Intensieve ondersteuning voor leerlingen die nog steeds moeite hebben met lezen.
  • Leerkrachten kunnen meer leerlingen ondersteunen terwijl andere kinderen lezen.


Criteria voor een leesmentorschap zijn:

  • een uitgebreide verklaring van goed gedrag
  • (regelmatige) tijd gedurende de week tussen 08:00 en 11:30
    (de leestijd kan echter individueel geregeld worden, bijv. van 08:00 tot 09:00)