Olvasási szponzoráció

Olvasási szponzoráció

A tanárok lehetővé teszik a diákok számára, hogy olvassák a körülöttük lévő világot. Ez magában foglalja a betűértést, a szókincsfejlesztést, a nyelvtan és a mondatszerkezet fejlesztését, és még sok minden mást.
De a legfontosabb mind közül az olvasás. Ezért nem csak a tanárok felelősek, hanem a gyerekek szülei is.

Annak érdekében, hogy még nagyobb garanciát nyújtsanak arra, hogy a tanulók olvasnak, léteznek olvasási szponzorációk. Itt egy olvasáspártoló a Buterland Iskola egy bizonyos osztályának a patronálását vállalja. Az osztály kiválasztott gyermekei ezután rendszeres időközönként (pl. hetente egyszer) olvasnak az olvasópártolóval.

Az olvasási készségeket az iskolai napon belüli szórakoztató olvasási órákon keresztül segítik elő. A tanulók rendelkezésére állnak, ha kérdés merül fel, vagy az olvasás akadozik. Az olvasott szövegekről való beszélgetés ilyen alkalmai szintén nagyon fontos részét képezik ennek a támogatásnak.
Nemcsak a folyékony olvasást, hanem a prozódiát (hangerő, tempó és beszéddallam) is kifejezetten gyakorolják ezekben a pillanatokban.

Az olvasási készségek megszilárdítása mellett az ilyen szponzorálás a társas kapcsolatokra is kihat. A tanulók észreveszik, hogy az emberek időt szánnak rájuk. Éppen ezért a gyerekek nagyon várják ezt a különleges időszakot az iskolai napjukban.

Ez a kiegészítő pedagógiai munka nagyon fontos minden érintett számára:

  • Itt találkoznak a generációk, és lehetőségük nyílik a tapasztalatcserére.
  • Intenzív támogatás azoknak a tanulóknak, akiknek még mindig nehézséget okoz az olvasás.
  • A tanárok több tanulót tudnak támogatni, miközben más gyerekek olvasnak.


Az olvasási mentorálás kritériumai a következők:

  • kiterjesztett erkölcsi bizonyítvány
  • (rendszeres) időpont a hét folyamán 08:00 és 11:30 között
    (az olvasás ideje azonban egyénileg is megoldható, pl. 08:00 és 09:00 között).