Gevel met het opschrift "Buterland School

Ziekte en luizen

Mijn kind is ziek. Wat moet ik doen?

Als uw kind ziek is, moet u dit tijdig aan ons melden via Schoolfox, telefonisch op 02562/965012 of persoonlijk. Als uw kind direct voor of na de vakantie ziek wordt, moeten wij om medische verklaringen vragen. Als bij uw kind een van de volgende ziekten of een luisinfectie wordt vastgesteld, mag hij/zij volgens de wet op de infectiebescherming (IfSG § 34) pas weer naar school als naar medisch oordeel een verdere verspreiding van de ziekte niet meer te vrezen is. Breng de leerkracht van uw kind onmiddellijk op de hoogte als een dergelijk geval zich voordoet en lever ook de relevante bewijzen mee.

De volgende ziekten vallen onder de Infection Protection Act:

 • Cholera
 • Difterie
 • Enteritis door enterohemorragische E. coli (EHEC)
 • door het virus veroorzaakte hemorragische koorts
 • Haemophilus influenza type b meningitis
 • Impetigo contagiosa (besmettelijke bork korstmos)
 • Kinkhoest
 • besmettelijke longtuberculose
 • Mazelen
 • Meningokokkeninfectie
 • Bof
 • Paratyfus
 • Ongedierte
 • Poliomyelitis
 • Schurft
 • Roodvonk of andere Streptococcus pyogenes-infecties
 • Shigellose
 • Buiktyfus
 • Virale hepatitis A of E
 • Waterpokken

Mijn kind heeft luizen. Wat moet ik doen?

Als u een luizenplaag bij uw kind opmerkt, moet u ons daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Bovendien mag uw kind pas weer naar school als het luizen- en netenvrij is. Als wij luizen op uw kind vinden, zullen wij u onmiddellijk bellen en uw kind naar huis sturen. Als u niet beschikbaar bent, zullen we uw kind zolang als nodig apart van de anderen plaatsen om verdere verspreiding te voorkomen. Als er luizen voorkomen, worden alle kinderen en de ouders in de klas en indien nodig ook in de OGS op de hoogte gebracht met het "luizenbriefje".