Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Sykdom og lus

Barnet mitt er sykt. Hva må jeg gjøre?

Hvis barnet ditt er sykt, må du melde fra til oss i god tid via Schoolfox, på telefon 02562/965012 eller ved personlig oppmøte. Hvis barnet ditt blir sykt rett før eller etter ferien, må vi be om legeerklæring. Hvis barnet ditt får påvist en av følgende sykdommer eller luseangrep, kan det i henhold til smittevernloven (IfSG § 34) først komme tilbake til skolen når det etter medisinsk vurdering ikke lenger er grunn til å frykte ytterligere spredning av sykdommen. Vennligst informer barnets lærer umiddelbart hvis et slikt tilfelle har oppstått, og legg frem relevant dokumentasjon.

Følgende sykdommer omfattes av smittevernloven:

 • Kolera
 • Difteri
 • Enteritt på grunn av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)
 • virusindusert blødningsfeber
 • Haemophilus influenza type b hjernehinnebetennelse
 • Impetigo contagiosa (smittsom barkflekk)
 • Kikhoste
 • smittsom lungetuberkulose
 • Meslinger
 • Meningokokkinfeksjon
 • Kusma
 • Paratyfus
 • Skadedyr
 • Poliomyelitt
 • Skabb
 • Skarlagensfeber eller andre Streptococcus pyogenes-infeksjoner
 • Shigellose
 • Typhus abdominalis
 • Viral hepatitt A eller E
 • Vannkopper

Barnet mitt har lus. Hva må jeg gjøre?

Hvis du oppdager luseangrep på barnet ditt, må du informere oss umiddelbart. Barnet ditt kan heller ikke begynne på skolen igjen før det er luse- og lusefritt. Hvis vi finner lus på barnet ditt, ringer vi deg umiddelbart og sender barnet hjem. Hvis du ikke er tilgjengelig, plasserer vi barnet ditt adskilt fra de andre så lenge det er nødvendig for å hindre videre spredning. Hvis det dukker opp lus, informeres alle barn og foreldre i klassen og om nødvendig også i OGS med "luseseddelen".