Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Undervisningstider

Undervisningstider

Vi praktiserer åpen skolestart fra kl. 07.45. Barnet ditt bør være på skolen senest ved første ringeklokke. Timene på 45 minutter er fordelt på følgende måte:

Time 1: 08:00 - 08:45

2. time: 08:45 - 09:30

Frokost og pause (09:30 - 10:00)

3. time: 10:00 - 10:45.

4. time: 10:45 - 11:30.

Pause (11:30 til 11:45)

5. time: 11:45 - 12:35

6. time: 12:35 - 13:20

Det finnes for tiden en såkalt"lesetid". Denne finner sted tre ganger i uken fra kl. 08.00 til 08.20. Dette bestemmes imidlertid individuelt av klasselederne i løpet av uken.