Fasada z napisem "Buterland School

Czas nauczania

Czas nauczania

Praktykujemy zajęcia otwarte od 07:45. Dziecko powinno być w szkole najpóźniej przed pierwszym dzwonkiem. 45-minutowe lekcje są rozłożone w następujący sposób:

Godzina 1: 08:00 - 08:45

Godzina 2: 08:45 - 09:30

Śniadanie i przerwa (09:30 - 10:00)

3. godzina: 10:00 - 10:45.

4. godzina: 10:45 - 11:30.

Przerwa (od 11:30 do 11:45)

Godzina 5: 11:45 - 12:35

Godzina 6: 12:35 - 13:20

Obecnie istnieje tak zwany"czas czytania". Odbywa się to od 08:00 do 08:20 trzy razy w tygodniu. Jest to jednak ustalane indywidualnie przez liderów klas w ciągu tygodnia.