Фасада с надпис "Buterlandschule"

Време за преподаване

Време за преподаване

Практикуваме отворен клас, който започва от 07:45 ч. Детето ви трябва да е в училище най-късно до първия звънец. 45-минутните уроци са разпределени, както следва:

Час 1: 08:00 - 08:45

Час 2: 08:45 - 09:30

Закуска и почивка (09:30 - 10:00 ч.)

Трети час: 10:00 - 10:45 ч.

4-ти час: 10:45 - 11:30 ч.

Почивка (от 11:30 до 11:45 ч.)

Час 5: 11:45 - 12:35

Час 6: 12:35 - 13:20

Понастоящем съществува така нареченото"време за четене". То се провежда от 08:00 до 08:20 часа три пъти седмично. То обаче се определя индивидуално от класните ръководители през седмицата.