Fasad med texten "Buterland School

Undervisningstider

Undervisningstider

Vi tillämpar öppen skolstart från kl. 07.45. Ditt barn bör vara i skolan senast vid den första klockan. Lektionerna på 45 minuter är fördelade enligt följande:

Timme 1: 08:00 - 08:45

Timme 2: 08:45 - 09:30

Frukost och paus (09:30 - 10:00)

3:e timmen: 10:00 - 10:45

4:e timmen: 10:45 - 11:30

Paus (11:30 till 11:45)

Timme 5: 11:45 - 12:35

Timme 6: 12:35 - 13:20

Det finns för närvarande en så kallad"lästid". Detta sker från 08:00 till 08:20 tre gånger i veckan. Detta bestäms dock individuellt av klassföreståndarna under veckan.