Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Čas vyučovania

Čas vyučovania

Cvičíme otvorenú triedu so začiatkom o 7:45. Vaše dieťa by malo byť v škole najneskôr do prvého zvonenia. 45-minútové hodiny sú rozdelené nasledovne:

Hodina 1: 08:00 - 08:45

Hodina 2: 08:45 - 09:30

Raňajky a prestávka (09:30 - 10:00)

3. hodina: 10:00 - 10:45

4. hodina: 10:45 - 11:30

Prestávka (11:30 až 11:45)

Hodina 5: 11:45 - 12:35

Hodina 6: 12:35 - 13:20

V súčasnosti existuje tzv."čas na čítanie". Ten sa koná trikrát týždenne od 8:00 do 8:20. Tento čas však určujú vedúci tried individuálne počas týždňa.