Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Dovolenka

Dovolenka dieťaťa

Triedny učiteľ môže udeliť voľno až na tri dni. Po uplynutí tejto doby musí o dovolenke rozhodnúť riaditeľ školy. Bezprostredne pred prázdninami a po nich nesmie byť žiakovi udelené voľno (až na niekoľko výnimiek).