"Buterlandschule" yazılı ön cephe

İzinli ayrılma

Bir çocuğun izne ayrılması

Sınıf öğretmeni üç güne kadar devamsızlık izni verebilir. Bunun ötesinde, devamsızlık iznine başöğretmen karar vermelidir. Tatillerden hemen önce ve sonra bir öğrenciye izin verilemez (birkaç istisna dışında).