"Buterlandschule" yazılı ön cephe

Öğretim için ilkeler

Öğretim için ilkeler

Öğretmenler ve öğrenciler her gün birbirleriyle yakın temas halinde çalışırlar. Her iki grubun da farklı görevleri vardır. Bu görevlere diğer grup tarafından saygı gösterilmelidir.

Her öğretmenin rahatsız edilmeden öğretme hakkı ve dolayısıyla iyi bir öğretim sağlama görevi vardır.

Her öğrencinin iyi bir öğretim alma hakkı ve öğretimin rahatsız edilmeden yapılmasını sağlama görevi vardır.

Herkes başkalarının haklarını kabul etmeli ve görevlerini yerine getirmelidir.

Heidrun Bründel, Erika Simon'dan: Die Trainingsraum-Methode. Sınıf içi aksaklıklar - açık kurallar, açık sonuçlar (2013)