Fațadă cu inscripția "Buterlandschule"

Principii pentru predare

Principii pentru predare

Profesorii și elevii lucrează zilnic în strânsă legătură unii cu alții. Ambele grupuri au sarcini diferite. Acestea trebuie să fie respectate de celălalt grup.

Fiecare profesor are dreptul de a preda fără a fi deranjat și, prin urmare, datoria de a asigura o bună predare.

Fiecare elev are dreptul de a primi o bună predare și datoria de a se asigura că predarea nu este deranjantă.

Fiecare trebuie să accepte drepturile celorlalți și să își îndeplinească îndatoririle.

din Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Tulburările din sala de clasă - reguli clare, consecințe clare (2013)