Fasada z napisom "Buterlandschule"

Načela poučevanja

Načela poučevanja

Učitelji in učenci so vsak dan v tesnem stiku. Obe skupini imata različne naloge. Druga skupina jih mora spoštovati.

Vsak učitelj ima pravico do nemotenega poučevanja in s tem dolžnost, da zagotovi dobro poučevanje.

Vsak učenec ima pravico do dobrega poučevanja in dolžnost, da zagotovi nemoteno poučevanje.

Vsakdo mora sprejeti pravice drugih in izpolnjevati svoje dolžnosti.

od Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Motnje v razredu - jasna pravila, jasne posledice (2013)