Fasada z napisom "Buterlandschule"

Šolsko življenje

Šolsko življenje

V vsakdanjem življenju se lahko pojavijo različna vprašanja v zvezi s šolskim dnevom. Najpomembnejši odgovori so navedeni na desni strani.

Če imate še vedno vprašanja, se prek Schoolfoxa obrnite nasekretariat ali navodjo ustreznegarazreda .