Fasada z napisom "Buterlandschule"

Bolezni in uši

Moj otrok je bolan. Kaj moram storiti?

Če vaš otrok zboli, nam morate to pravočasno sporočiti prek sistema Schoolfox, po telefonu 02562/965012 ali osebno. Če vaš otrok zboli neposredno pred počitnicami ali po njih, moramo zahtevati zdravniško potrdilo. Če je pri vašem otroku diagnosticirana ena od naslednjih bolezni ali okužba z ušem, se lahko v skladu z Zakonom o varstvu pred okužbami (IfSG, § 34) vrne v šolo šele takrat, ko se po zdravniški presoji ni več treba bati nadaljnjega širjenja bolezni. Prosimo, da o tem nemudoma obvestite otrokovega učitelja in predložite ustrezna dokazila.

Zakon o zaščiti pred okužbami zajema naslednje bolezni:

 • Kolera
 • Difterija
 • Enteritis zaradi enterohemoragične E. coli (EHEC)
 • z virusom povzročena hemoragična mrzlica
 • Haemophilus influenza tip b meningitis
 • Impetigo contagiosa (kužni bork lišaj)
 • Oslovski kašelj
 • nalezljiva pljučna tuberkuloza
 • Ošpice
 • Meningokokna okužba
 • Mumps
 • Paratifoid
 • Škodljivci
 • Poliomielitis
 • Strup
 • Škrlatinka ali druge okužbe s Streptococcus pyogenes
 • Šigeloza
 • Typhus abdominalis
 • Virusni hepatitis A ali E
 • Ošpice

Moj otrok ima uši. Kaj moram storiti?

Če pri otroku opazite okužbo z uši, nas morate o tem nemudoma obvestiti. Poleg tega vaš otrok ne sme več obiskovati šole, dokler ne bo brez uši in gnid. Če bomo pri vašem otroku odkrili uši, vas bomo takoj poklicali in vašega otroka poslali domov. Če ne boste dosegljivi, bomo vašega otroka namestili ločeno od ostalih za toliko časa, kolikor bo potrebno, da preprečimo nadaljnje širjenje. Če se pojavijo uši, vse otroke in starše v razredu in po potrebi tudi v OŠO obvestimo z "obvestilom o uši".