Fasada z napisom "Buterlandschule"

Domača naloga

Koliko časa mora moj otrok delati domačo nalogo?

Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija je določilo, da je čas za domačo nalogo v 1. in 2. razredu 30 minut, v 3. in 4. razredu pa 45 minut.

Otroci, ki obiskujejo OGS, tam običajno delajo tudi domače naloge.
Vendar morate kot starši vseeno skrbno preveriti domače naloge. Razlog za to je, da tamkajšnje pedagoško osebje nima vedno časa, da bi preverjalo pravilnost domačih nalog. Kljub temu si po najboljših močeh prizadevajo, da bi domače naloge preverili.