Fassaad kirjaga "Buterlandschule".

Kodutöö

Kui kaua peab minu laps kodutööd tegema?

Nordrhein-Westfaleni liidumaa kooli- ja haridusministeerium määrab 1. ja 2. klassile 30 minutit ning 3. ja 4. klassile 45 minutit kodutööde tegemise aega.

Lapsed, kes käivad OGSis, teevad seal tavaliselt ka oma kodutööd.
Vanematena peaksite siiski hoolikalt kodutöid kontrollima. Põhjuseks on see, et sealse pedagoogilise personali jaoks ei ole alati aega kodutööde õigsust kontrollida. Sellegipoolest tehakse kõik endast olenev, et kodutööd oleksid kontrollitud.