Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Domácí úkoly

Jak dlouho musí moje dítě dělat domácí úkoly?

Ministerstvo školství a vzdělávání spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko stanovilo čas na domácí úkoly pro 1. a 2. třídu na 30 minut a pro 3. a 4. třídu na 45 minut.

Děti, které navštěvují OGS, tam obvykle také plní domácí úkoly.
Jako rodiče byste však měli domácí úkoly stále pečlivě kontrolovat. Důvodem je to, že tamní pedagogičtí pracovníci nemají vždy čas kontrolovat správnost domácích úkolů. Přesto se snažíme, aby domácí úkoly byly zkontrolovány.