Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Zásady pro výuku

Zásady pro výuku

Učitelé a žáci jsou každý den v úzkém kontaktu. Obě skupiny mají různé úkoly. Ty musí druhá skupina respektovat.

Každý učitel má právo na nerušené vyučování a tím i povinnost zajistit kvalitní výuku.

Každý žák má právo na kvalitní výuku a povinnost zajistit nerušené vyučování.

Každý musí akceptovat práva ostatních a plnit své povinnosti.

z Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Vyrušování ve třídě - jasná pravidla, jasné důsledky (2013)