Gevel met het opschrift "Buterland School

Principes voor lesgeven

Principes voor lesgeven

Leerkrachten en leerlingen werken elke dag in nauw contact met elkaar. Beide groepen hebben verschillende taken. Deze moeten door de andere groep worden gerespecteerd.

Elke leerkracht heeft het recht om ongestoord les te geven en dus de plicht om goed onderwijs te garanderen.

Elke leerling heeft het recht om goed onderwijs te ontvangen en dus de plicht om ervoor te zorgen dat het onderwijs ongestoord verloopt.

Iedereen moet de rechten van anderen accepteren en zijn plichten vervullen.

uit Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Verstoringen in de klas - duidelijke regels, duidelijke gevolgen (2013)