Fasāde ar uzrakstu "Buterlandschule"

Mācīšanas principi

Mācīšanas principi

Skolotāji un skolēni katru dienu strādā ciešā kontaktā. Abām grupām ir dažādi uzdevumi. Otrai grupai tie ir jārespektē.

Katram skolotājam ir tiesības netraucēti mācīt un līdz ar to pienākums nodrošināt labu mācīšanu.

Katram skolēnam ir tiesības saņemt labu mācīšanu un pienākums nodrošināt mācīšanu netraucēti.

Katram ir jāpieņem citu tiesības un jāpilda savi pienākumi.

no Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Klases darba traucējumi - skaidri noteikumi, skaidras sekas (2013)