vecās skolas ēkas frontālais skats

Sazinieties ar

Sazinieties ar

Skolas vadība

S. Hüning

Hīninga kundze
(direktores pienākumu izpildītāja, OGS personāla vadītāja)

 s.huening@bls.schule.gronau.de

Administratīvais asistents

Sünker kundze
(kontaktpersona administratīvajos jautājumos)

 l.suenker@bls.schule.gronau.de

Sekretariāts

C. Waldhauer

Valdhaueres kundze


02562 9452-660 verwaltung@bls.schule.gronau.de

Aprūpētājs

H. Kortbus

Kortbus kungs

Lūdzu, sazinieties ar sekretariātu!