Vecās skolas ēka no sāniem
Jaunā ēka no skolas pagalma skatu punkta
Jaunbūve no autostāvvietas perspektīvas
Jumts starp veco un jauno ēku

de

Ziņas