Budova starej školy z bočnej strany
Nová budova z pohľadu školského dvora
Nová budova z pohľadu parkoviska
Strecha medzi starou a novou budovou

de

Novinky