Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Triedy

Trieda 1a (pani Rüschhoff-Nadermann)

Zástupcovia rodičov: Hirschfeld, Wessendorf

Trieda 1a, triedna učiteľka pani Rüschhoff-Nadermann


Trieda 1b (pani Overmeyerová)

Zástupcovia rodičov: Pani Kleine-Ruse, pani Lutzke

Trieda 1b, vedúca triedy pani Overmeyerová


Trieda 1c (pán Timmer)

Zástupcovia rodičov: Schölzchen, Kosse

Trieda 1c, riaditeľ triedy pán Timmer


Trieda 2a (pani Dahlhausová)

Zástupcovia rodičov: Richterová, pani Davidová

Trieda 2a, vedúca triedy pani Dalhausová


Trieda 2b (pani Melchersová)

Zástupcovia rodičov: Kali, pani Grabkowski

Trieda 2b, vedúca triedy pani Melchersová


Trieda 2c (pani Elfertová)

Zástupcovia rodičov: Franke, pani Lessin-Rymar

Trieda 2c, vedúca triedy pani Elfertová


Trieda 3a (pani Vorspohlová)

Zástupcovia rodičov: Lösch, pani Schrade

Trieda 3a, vedúca triedy pani Vorspohlová


Trieda 3b (pani Doodsová)

Zástupcovia rodičov: Schalk, pani Klaas

Trieda 3b, vedúca triedy pani Doodsová


Trieda 3c (pani Targasová)

Zástupcovia rodičov: Akkaya, Cöklu

Trieda 3c, vedúca triedy pani Targasová


Trieda 4a (pani Gelkingová)

Zástupcovia rodičov: Schippers, pani Schulze Tenberge

Trieda 4a, vedúca triedy pani Gelkingová


Trieda 4b (pán Krage)

Zástupcovia rodičov: Pani Wawerka, pani Hildebrand

Trieda 4b, riaditeľ triedy pán Krage


Trieda 4c (pani Fortmannová)

Zástupcovia rodičov: Busmann, pani Meyer-Hiepler

Trieda 4c, vedúci triedy pán Mollenhauer