Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Τάξεις

Τάξη 1α (κυρία Rüschhoff-Nadermann)

Εκπρόσωποι γονέων: Wessendorf

Τάξη 1α, καθηγήτρια η κ. Rüschhoff-Nadermann


Τάξη 1β (κα Overmeyer)

Εκπρόσωποι γονέων: Lutzke

Τάξη 1β, υπεύθυνη της τάξης η κα Overmeyer


Τάξη 1γ (κ. Timmer)

Εκπρόσωποι των γονέων: Schölzchen, κα Kosse

Τάξη 1c, Διευθυντής τάξης κ. Timmer


Τάξη 2α (κα Dahlhaus)

Εκπρόσωποι γονέων: Richter, κα David

Τάξη 2α, αρχηγός τάξης κα Dalhaus


Τάξη 2β (κα Melchers)

Εκπρόσωποι γονέων: Grabkowski

Τάξη 2β, αρχηγός τάξης κα Melchers


Τάξη 2γ (κα Elfert)

Εκπρόσωποι γονέων: Lessin-Rymar.

Τάξη 2c, Υπεύθυνη τάξης κα Elfert


Τάξη 3α (κα Vorspohl)

Εκπρόσωποι γονέων: Lösch, κα Schrade

Τάξη 3α, υπεύθυνη της τάξης κ. Vorspohl


Τάξη 3β (κυρία Doods)

Εκπρόσωποι γονέων: Klaas

Τάξη 3β, υπεύθυνη της τάξης η κ. Doods


Τάξη 3γ (κυρία Τάργκας)

Εκπρόσωποι γονέων: Cöklu

Τάξη 3γ, υπεύθυνη της τάξης η κ. Τάργκας


Τάξη 4α (κα Gelking)

Εκπρόσωποι γονέων: Schippers, κα Schulze Tenberge

Τάξη 4α, υπεύθυνη τάξης κα Gelking


Τάξη 4β (κ. Krage)

Εκπρόσωποι γονέων: Hildebrand.

Τάξη 4b, Διευθυντής της τάξης κ. Krage


Τάξη 4γ (κα Fortmann)

Εκπρόσωποι γονέων: Meyer-Hiepler.

Τάξη 4c, αρχηγός τάξης κ. Mollenhauer