Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Třídy

Třída 1a (paní Rüschhoff-Nadermann)

Zástupci rodičů: Hirschfeldová, Wessendorfová

Třída 1a, třídní učitelka paní Rüschhoff-Nadermannová


Třída 1b (paní Overmeyerová)

Zástupci rodičů: Paní Kleine-Ruse, paní Lutzke

Třída 1b, vedoucí třídy paní Overmeyerová


Třída 1c (pan Timmer)

Zástupci rodičů: Paní Schölzchen, paní Kosse

Třída 1c, vedoucí třídy pan Timmer


Třída 2a (paní Dahlhausová)

Zástupci rodičů: Richterová, paní Davidová

Třída 2a, vedoucí třídy paní Dalhausová


Třída 2b (paní Melchersová)

Zástupci rodičů: Kali, paní Grabkowski

Třída 2b, vedoucí třídy paní Melchersová


Třída 2c (paní Elfertová)

Zástupci rodičů: Paní Franke, paní Lessin-Rymar

Třída 2c, vedoucí třídy paní Elfertová


Třída 3a (paní Vorspohlová)

Zástupci rodičů: Lösch, paní Schrade

Třída 3a, vedoucí třídy paní Vorspohlová


Třída 3b (paní Doodsová)

Zástupci rodičů: Schalk, paní Klaas

Třída 3b, vedoucí třídy paní Doodsová


Třída 3c (paní Targasová)

Zástupci rodičů: Akkaya, Cöklu

Třída 3c, vedoucí třídy paní Targasová


Třída 4a (paní Gelkingová)

Zástupci rodičů: Schippers, paní Schulze Tenberge

Třída 4a, vedoucí třídy paní Gelkingová


Třída 4b (pan Krage)

Zástupci rodičů: Paní Wawerka, paní Hildebrandová

Třída 4b, vedoucí třídy pan Krage


Třída 4c (paní Fortmannová)

Zástupci rodičů: Busmann, paní Meyer-Hiepler

Třída 4c, vedoucí třídy pan Mollenhauer