Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Historie

Minulost školy Buterland (do roku 2023)

stará školní budova Buterlandské školy obklopená stromy.
Buterlandská škola v letech 1839-1909

Buterlandská škola je jednou z nejstarších škol v Gronau. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1718. V průběhu let byla budova školy opakovaně přestavována a rozšiřována.

Až do roku 1898 byl stále připisován oblasti Epe. Zpočátku byla jednotřídní "Schule zu Buterland".
Od roku 1998 se vyučovalo dokonce na dvou různých místech:
Od roku 1998 se z katolické základní školy, respektive později základní školy, stala obecná základní škola, která tehdy měla i další budovu.
Od jisté doby jsou ročníky rozšířeny o jednu třídu, a tak se z buterlandské školy stala škola trojtřídní.


Hlavní budova Buterlandské školy v roce 1929
Pohlednice školy Buterland v Gronau z roku 1929


Stará budova zprava, boční pohled
Buterlandská škola dnesŠkolní život se v průběhu času změnil. Buterlandská škola je místem společného učení a života. Žáci by se zde měli cítit jako doma. Měli by na svůj pobyt zde mít i později hezké vzpomínky. Budova a "jejich" Buterlandská škola by jim měly být důvěrně známé.

Stará budova, postavená před více než 100 lety, bude muset brzy ustoupit nové budově. Přesto můžeme jako škola s radostí konstatovat, že tato budova poskytuje vzdělání a radost mladým lidem již po mnoho generací.