pohled zepředu na starou školní budovu

Práce ve třetím a čtvrtém ročníku

Multiprofesní tým ve společném vzdělávání na základních školách

Multiprofesní tým

Od školního roku 2021/2022 mají školy speciální práci pro třetí a čtvrtý ročník. Jde o tzv. multiprofesní specialisty ve společném vzdělávání na základních školách. Ve škole dochází k mnoha situacím, které přesahují běžný režim výuky. Od února 2023 se jimi zabývá pan Zellner.

Oblasti jeho odpovědnosti ve třetím a čtvrtém roce:

 • Podpora ve třídě
  • Vytváření pozitivní a produktivní atmosféry ve výuce (týmová výuka).
  • Posilování a podpora sebeúcty
  • podpora základních dovedností (čtení, počítání atd.)
  • Doprovod dětí, které potřebují pomoc s učením nebo potřebují výzvu.
  • Realizace malých sociálních školení, třídní rada
  • Spoluvytváření výuky tak, aby se všichni žáci mohli dobře učit.
  • Kontaktní osoba pro žáky s problémy, o které se nechtějí svěřit třídnímu učiteli.
 • Kontaktní osoba pro
  • Různé druhy poradenství
  • Rodiče, když jsou vedoucí tříd (3. a 4. ročník) nemocní.
  • Poradenství pro střední školy
  • Otázky týkající se vzdělávání a školy
  • Webové stránky a související vztahy s veřejností
  • Digitalizace a mediální technologie všeho druhu