Hlavní přestavba

KRONIKA REORGANIZACE ŠKOLY

Hlavní přestavba

Podzim 2023

Na podzim roku 2023 pak bylo demontováno první vybavení kontejnerového hřiště. Od té doby byl školní dvůr čistě místem pro stavební oplocení. Pro nákladní automobily byl vytvořen průjezd, čímž na školním dvoře vznikly dvě zóny. Protože zde bylo málo místa, vznikla opět "stupňovitá přestávka". Třetí a čtvrté ročníky měly přestávku jako první, po nich následovaly první a druhé ročníky. Takové přestávky existovaly již během pandemie COVID. Od prosince 2023 byl opět společný školní dvůr pro všechny žáky.

prosinec 2023

Nové "budovy" byly postaveny z kontejnerů v prosinci. Žáci se v nich budou učit do doby, než bude přestavěna nebo zrekonstruována stará školní budova. Zpočátku se do tohoto prostředí přestěhují třetí a čtvrté ročníky. Přestěhují se sem však i třídy, které se již vyučovaly ve stávajících kontejnerech.

leden 2024

Do "nové" budovy se stěhuje kancelář ředitele a sekretariát. Vše je třeba zabalit a označit do stěhovacích krabic. Postupně se stěhují materiály školníka a učební pomůcky.

únor 2024

Byly položeny první kabely pro internet a požární ochranu. V dočasné školní budově byly také nainstalovány první skříňky. Ty pocházejí ze školy Euregio v Gronau. Správce, pan Kortbus, už má v nové místnosti všechny své pomůcky. Pokud učitelé potřebují pomůcky k výuce, část z nich už byla "nastěhována".

březen 2024

Do nových učeben byly dodány nové tabule. Byly rozlišeny řady a velikosti boxů: velké řady a boxy pro první a druhé třídy a malé řady a boxy pro třetí a čtvrté třídy. Kromě toho se materiály ze stěhovacích boxů (leden 2024) vrátily zpět do regálu. Regály jsou nyní v kontejnerové jednotce.
Herní prvky z bývalého školního hřiště konečně opět našly své místo v areálu školy. Základy však ještě potřebují zpevnit.

duben 2024