Stará školní budova z boku
Nová budova z pohledu školního dvora
Nová budova z pohledu parkoviště
Střecha mezi starou a novou budovou

de

Zprávy