παλιό σχολικό κτίριο μετωπική άποψη

Εργασία κατά το τρίτο και τέταρτο έτος

Πολυεπαγγελματική ομάδα για κοινή μάθηση σε δημοτικά σχολεία

Πολυεπαγγελματική ομάδα

Από το σχολικό έτος 2021/2022, τα σχολεία έχουν ειδική εργασία για το τρίτο και τέταρτο έτος. Αυτή ονομάζεται "Πολυεπαγγελματίες ειδικοί στην κοινή μάθηση στα δημοτικά σχολεία". Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στο σχολείο που υπερβαίνουν τον κανονικό τρόπο διδασκαλίας. Ο κ. Zellner ασχολείται με αυτό από τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι τομείς ευθύνης του κατά το τρίτο και τέταρτο έτος:

 • Υποστήριξη στην τάξη
  • Δημιουργία θετικής και παραγωγικής μαθησιακής ατμόσφαιρας (ομαδική διδασκαλία)
  • Ενίσχυση και προώθηση της αυτοεκτίμησης
  • Προώθηση βασικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, αριθμητική, κ.λπ.)
  • Συνοδεία παιδιών που χρειάζονται βοήθεια στη μάθηση ή χρειάζονται πρόκληση
  • Πραγματοποίηση μικρών κοινωνικών εκπαιδευτικών συνεδριών, συμβούλιο τάξης
  • Συν-σχεδιασμός μαθημάτων ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να μάθουν καλά
  • Πρόσωπο επικοινωνίας για τους μαθητές με προβλήματα που δεν θέλουν να μοιραστούν με τον δάσκαλο της τάξης
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας για
  • Συμβουλευτικές συνεδρίες διαφόρων ειδών
  • Γονείς όταν οι αρχηγοί των τάξεων (3ου και 4ου έτους) είναι άρρωστοι
  • Συμβουλές για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και το σχολείο
  • Ιστοσελίδα και συναφείς δημόσιες σχέσεις
  • Θέματα ψηφιοποίησης και πάσης φύσεως τεχνολογίας των μέσων ενημέρωσης