παλιό σχολικό κτίριο μετωπική άποψη

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διαχείριση σχολείου

S. Hüning

κα Hüning
(εκτελούσα χρέη διευθύντριας, υπεύθυνη προσωπικού του OGS)

 s.huening@bls.schule.gronau.de

Διοικητικός βοηθός

Κυρία Sünker
(υπεύθυνη επικοινωνίας για διοικητικά θέματα)

 l.suenker@bls.schule.gronau.de

Γραμματεία

C. Waldhauer

Κυρία Waldhauer


02562 9452-660 verwaltung@bls.schule.gronau.de

Επιστάτης

H. Kortbus

Ο κ. Kortbus

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία!