Julkisivu, jossa on teksti "Buterland School".

Historia

Buterlandin koulun menneisyys (vuoteen 2023 asti)

Buterlandin koulun vanha koulurakennus puiden ympäröimänä.
Buterlandin koulu vuosina 1839-1909

Buterlandin koulu on yksi Gronaun vanhimmista kouluista. Se mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1718. Vuosien varrella koulurakennusta on muutettu ja laajennettu useaan otteeseen.

Vuoteen 1898 asti se liitettiin vielä Epen alueeseen. Aluksi se oli yksiluokkainen "Schule zu Buterland".
Vuodesta 1998 lähtien oppitunteja on pidetty jopa kahdessa eri paikassa: Kerran itse Buterlandin koulussa ja kerran Ludgerusin rakennuksessa.
Vuodesta 1998 lähtien katolinen peruskoulu tai myöhemmin alakoulu muuttui yhteisölliseksi peruskouluksi, jolla oli silloin myös lisärakennus.
Jo jonkin aikaa vuosiluokkia on laajennettu yhdellä luokalla, joten Buterlandin koulusta on tullut kolmiluokkainen koulu.


Buterlandin koulun päärakennus vuonna 1929.
Gronaun Buterlandin koulun kuvapostikortti vuodelta 1929.


Vanha rakennus oikealta, sivukuva
Buterlandin koulu tänäänKouluelämä on muuttunut ajan myötä. Buterlandin koulu on paikka, jossa opitaan ja eletään yhdessä. Oppilaiden tulisi tuntea olonsa kotoisaksi tässä paikassa. Heillä pitäisi myös myöhemmin olla mukavia muistoja siellä vietetystä ajasta. Rakennuksen ja "oman" Buterland Schoolin pitäisi olla heille tuttu.

Vanha, yli 100 vuotta sitten rakennettu rakennus joutuu pian tekemään tilaa uudelle rakennukselle. Kouluna voimme kuitenkin tyytyväisinä todeta, että tämä rakennus on tarjonnut opetusta ja iloa nuorille monien sukupolvien ajan.