Fasad med texten "Buterland School

Principer för undervisning

Principer för undervisning

Lärare och elever arbetar i nära kontakt med varandra varje dag. Båda grupperna har olika uppgifter. Dessa måste respekteras av den andra gruppen.

Varje lärare har rätt att undervisa utan störningar och därmed skyldighet att säkerställa god undervisning.

Varje elev har rätt att få god undervisning och skyldighet att säkerställa att undervisningen är fri från störningar.

Alla måste acceptera andras rättigheter och fullgöra sina skyldigheter.

från Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Störningar i klassrummet - tydliga regler, tydliga konsekvenser (2013)