Fasad med texten "Buterland School

Livet i skolan

Livet i skolan

I vardagen kan det dyka upp en mängd olika frågor om skoldagen. De viktigaste svaren finns listade till höger.

Om du fortfarande har frågor, vänligen kontakta antingen sekretariatet eller respektive klassledare via Schoolfox.