Fassaad kirjaga "Buterlandschule".

Koolielu

Koolielu

Igapäevaelus võib tekkida palju erinevaid küsimusi seoses koolipäevaga. Kõige olulisemad vastused on loetletud paremal.

Kui teil on veel küsimusi, võtke Schoolfoxi kaudu ühendust kas sekretariaadiga või vastavaklassijuhataja .