Фасада с надпис "Buterlandschule"

Живот в училище

Живот в училище

В ежедневието могат да възникнат най-различни въпроси, свързани с учебния ден. Най-важните отговори са изброени вдясно.

Ако все още имате въпроси, моля, свържете се съссекретариата на или сръководителя на съответнияклас на чрез Schoolfox.