Фасада с надпис "Buterlandschule"

Schoolfox

Schoolfox

Schoolfox е централното ни приложение за комуникация между родители и учители. Можете да се регистрирате там с индивидуалния си код за достъп, който ще получите още на първата информационна вечер за новите ученици.