Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Schoolfox

Schoolfox

Schoolfox er vår sentrale app for kommunikasjon mellom foreldre og lærere. Der kan du registrere deg med din individuelle tilgangskode, som du får allerede på den første informasjonskvelden for nye skoleelever.