Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Hjemmelekser

Hvor lenge må barnet mitt gjøre lekser?

Skole- og utdanningsdepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen fastsetter leksetiden for 1. og 2. trinn til 30 minutter og for 3. og 4. trinn til 45 minutter.

Barn som går på OGS, gjør vanligvis også leksene sine der.
Som foreldre bør dere likevel sjekke leksene nøye. Grunnen til dette er at det pedagogiske personalet ikke alltid har tid til å kontrollere at leksene er korrekte. Vi gjør likevel vårt ytterste for å sikre at leksene blir kontrollert.