Fasad med texten "Buterland School

Hemuppgifter

Hur länge måste mitt barn göra sina läxor?

Ministeriet för skolor och utbildning i delstaten Nordrhein-Westfalen fastställer läxtiden för årskurs 1 och 2 till 30 minuter och för årskurs 3 och 4 till 45 minuter.

Barn som går på OGS brukar också göra sina läxor där.
Men som förälder bör du ändå kontrollera läxorna noggrant. Anledningen till detta är att den pedagogiska personalen där inte alltid har tid att kontrollera att läxorna är korrekta. Trots detta görs alla ansträngningar för att säkerställa att läxorna kontrolleras.